dinsdag 30 juni 2009

flexible-3


punt-magazine ministerie van ocw-artikel over flexibilisering
3.flexiblisering de oplossing? Of is het veranderen om het veranderen.

flexible-2


punt-magazine ministerie van ocw-artikel over flexibilisering
2.flexibilisering zet enorm bureaucratisch circus in gang

flexible-1

punt-magazine ministerie van ocw-artikel over flexibilisering
1-bazen lozen medewerkers onder het mom van flexibilisering